Velkommen til www.vesteraaby-vand.dk

Vester Aaby Vandværk blev grundlagt i 1933.

I perioden 1925 – 1935 blev der bygget en del huse i Vester Aaby. Samtidig var det blevet både teknisk og økonomisk muligt at få eget vandværk.

Vester Aaby private Vandværk fremtræder i dag som en velkonsolideret forening, med 537 forbrugere.

Formand Jonas Fredenslund tlf. 6040 3695
Vandværkspasser Flemming Hansen tlf. 2022 8385

Utilsigtet udstrømning af vand fra ledningsnettet

Det snigende vandspild optræder i form af en vandpyt, der aldrig tørrer ud, et nyt kildevæld i terrænet eller en usædvanlig susen i vandrørene
(uden at måleren kører).

Disse vandspild er velkendte og optræder regelmæssigt, men er svære at finde.
Her kommer den enkelte andelshaver i vandværket ind i billedet.

Hvis du i din færden på og omkring din matrikel møder tegn på vandspild, tøv da ikke med at give informationen videre til vandværket.

Se vandværkets ledningsnet klik her!
Her kan kort udskrives med:
Målsætning
Vandkomponenter
Vandledninger