Opdateret 05.01.2016
Vester Aaby Vandværk
Industrivej 5A
Vester Aaby
5600 Faaborg
 

Udskriv

Tilslutningsafgift:
Hovedanlægsbidrag pr. tilslutning
Forsyningsledningsbidrag pr. tilslutning
Stikledningsbedrag pr. tilslutning

Gebyr ifg. renteloven:
Rykkergebyr
Rykkergebyr v/lukkevarsel
Gebyr ved lukning

Gebyr godkendt af kommunalbestyrelsen:
Gebyr ved manglende selvaflæsning
Gebyr ved genåbning

kr. 5.500,00
kr. 20.000,00
kr. 8.000,00


kr. 100,00
kr. 100,00
kr. 500,00


kr. 100,00
kr. 500,00

kr. 200,00
kr. 5,00
kr. 6,37

 
 
  © Copyright 2012 Vester Aaby Vandværk. All Rights Reserved. Design KLH WEB-DESIGN